Logo

Krav på "brytavgift"

Vi har den senaste tiden fått ett antal klagomål mot att elhandelsföretaget Voltia Kraft AB kräver konsumenter på s.k. brytavgift för avtalsbrott på 1.000 kronor.

Enligt konsumenterna anges i kravet inte vad avtalsbrottet skulle avse. Inte heller anges någon rättslig grund för kravet. Energimarknadsbyråns råd är att bestrida kravet, i avvaktan på att företaget ger besked om vad avtalsbrottet skulle bestå i. För att säkra bevisning bör det ske genom rekommenderat brev eller e-post.