Logo

Läget på elmarknaden - vecka 23

Spotpriset fortsätter att vara förhållandevis högt trots god hydrologisk balans och varma temperaturer, inte minst i Danmark där spotpriset nådde pristaket.

Spotpriserna steg i snitt med tre procent i Sverige under veckan som gick. De fyra elområdena utgjorde ett prisområde under i stort sett hela tiden. De svenska och norska priserna har följt varandra under veckan, liksom DK2. Finland har i snitt haft något högre priser. DK1 upplevde mycket kraftiga pristoppar under den gånga veckan. Spotpriset nådde under två timmar pristaket på 2000 EUR/MWh. Detta på grund av mycket låg vindkraftsproduktion i kombination med ledningsrevisioner.

Prisförändringarna på terminsmarknaderna har varit fortsatt små under veckan. Undantagen har varit priset på utsläppsrätterna som fortsatt uppåt, under den gångna veckan med sju procent och de korta finansiella kontrakten som i snitt föll med sex procent.

Kärnkraftens produktivitet avtog något under veckan trots att den årliga revisionsperioden lider mot sitt slut. Ringhals 1, som i söndags startades efter sin årliga revision, togs plötsligt ur drift på måndagmorgonen på grund av tekniska problem. Utöver detta är Ringhals 4, Oskarshamn 2 och Forsmark 3 ännu ur drift för revision.