Logo

Läget på elmarknaden- vecka 32

För vecka 32 blev det genomsnittliga systempriset 35,3 EUR/MWh. Genomsnittet i Sverige var 37,8 EUR/MWh (329,3 SEK/MWh). Detta var en ökning från föregående vecka med ungefär 4 procent. Samtliga svenska elområden hade samma pris under veckan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget nere på 48 procent på grund av flertalet revisioner. Ringhals 1 stängdes ner på söndagen (11 augusti) efter ett blixtnedslag men var delvis åter på måndagen. Magasinfyllnaden i Sverige forsätter att ligga ungefär 4 TWh under normalt magasinsinnehåll.

Produktionen och användningen i Norden ökade med 4 respektive 10 procent. Samtidigt växlade kraftflödet från nettoexport på 62 GWh till nettoimport på 50 GWh.

Under vecka 32 skedde inga stora rörelser i priset på terminer på den finansiella marknaden. På fredagen (9 augusti) noterades veckokontrakten till 35,2 EUR/MWh, månadskontraktet noterades till 35,3 EUR/MWh och 2014-års kontrakt stängde på 34,6 EUR/MWh.

På grund av tekniska problem lyckades inte Nord Pool Spot med att beräkna spotpriser för måndagen den 5 augusti. Istället tillämpades samma priser och volymer som på senaste bankdagen, fredagen den 2 augusti.

Detta gjordes i enlighet med Nord Pool Spots Regelverk (punkt 8.1.2). Efter en första analys identifierade Nord Pool Spot att händelsen kunde kopplas till algoritmen för hantering av flexibla timbud. Nord Pool Spot beslutade därför att begränsa användningen av flexibla timbud, från och med onsdagen den 7 augusti, tills vidare. Arbetet med att analysera händelsen fortsätter.