Logo

Läget på elmarknaden - vecka 33

Ökad import höll nere elpriserna i Norden. Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 34,1 EUR/MWh under vecka 33, vilket motsvarar en nedgång med 3 procent från veckan innan. Priserna sjönk trots att användningen ökade (på grund av lägre temperaturer) samtidigt som produktionen var begränsad. Det kan förklaras av en mer än fördubblad nettoimport av el från kontinenten där priserna var lägre.

I Sverige gick priserna upp i inledningen av veckan (måndag-tisdag) men sjönk sedan i slutet. Totalt gick elpriset ned ungefär 3 procent. Genomsnittspriset för veckan var 318 SEK/MWh (36,7 EUR/MWh) i samtliga elområden.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 58 procent efter att Ringhals 1 och Forsmark 1 kommit åter i drift under veckan.

Terminspriserna på den finansiella marknaden gick upp fram till torsdagen under vecka 33 på signaler om torrare väder. På fredagen drog priserna ned på prognoser om ökad nederbörd. Vid stängning på fredagen (9 augusti) noterades veckokontrakten till 36 EUR/MWh, månadskontraktet noterades till 36,4 EUR/MWh och 2014-års kontrakt stängde på 35,1 EUR/MWh.