Logo

Läget på elmarknaden - vecka 34

Importbegränsningar från Norge i kombination med låg svensk kärnkraftproduktion och låg vindkraftproduktion i Danmark och Tyskland medförde en uppgång i spotpriserna för Sverige.

Överföringen från Norge (NO1) till Sverige (SE3) är i dagsläget begränsad på grund av installationen av nya kablar på förbindelsen. Installationsarbetet reducerar överföringen med ungefär 1500 MW och förväntas pågå till mitten av november.

Totalt gick elpriset i Sverige upp med 17 procent. Genomsnittspriset för veckan var 373 SEK/MWh (42,9 EUR/MWh) i samtliga svenska elområden. Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 35,8 EUR/MWh under vecka 34, vilket motsvarar en uppgång med 5 procent från veckan innan.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften är i dagsläget 62 procent. Vattenmagasinen till de svenska vattenkraftverken är fyllda till 73 procent, vilket är ungefär 14 procent under normal nivå.

Terminspriserna på den finansiella marknaden var i genomsnitt oförändrade under vecka 34. Vid stängning på fredagen (23 augusti) noterades veckokontrakten till 35,6 EUR/MWh, månadskontraktet noterades till 36,4 EUR/MWh och 2014-års kontrakt stängde på 35,3 EUR/MWh.