Logo

Läget på elmarknaden - vecka 36

Prognoser om torrare väderlek i kombination med fortsatta kärnkraftsproblem och överföringsbegränsningar tycks nu på allvar göra avtryck på marknadens prisförväntningar inför hösten.

Den nordiska och svenska magasinbalansen är fortsatt svag för årstiden samtidigt som tillrinningen är lägre än normalt på veckobasis. Under veckan kom dessutom prognoser som pekar mot torrt väder även under de kommande veckorna, vilket i så fall skulle medföra en fortsatt försvagning av den nordiska magasinbalansen.

Oskarshamn 3 (1400 MW) togs ur produktion förra söndagen på grund av tekniska problem. Efter ett misslyckat omstartsförsök på onsdagen var planen att reaktorn skulle driftsättas under söndagen. Uppstarten av reaktorn fick dock avbrytas och nytt återstartsdatum är ännu inte satt. Under lördagen togs dessutom Ringhals 2 ur drift för sitt årliga underhållsstopp vilket medför att endast 52 procent av den svenska kärnkraften är tillgänglig under måndagen.

Kontraktet för oktober stängde på 39,15 EUR/MWh under fredagen, upp 2,5 EUR/MWh från förra måndagen. Längre ut på kurvan har Kvartal4-kontraktet stigit med 2,16 EUR/ MWh till 40,11 EUR/MWh medan årskontraktet för 2014 är upp 1,6 euro till 36,00 EUR/MWh under samma period. Prisrörelserna i de korta kontrakten kan delvis kopplas till problemen i den svenska kärnkraften medan ökningen av årskontrakten framförallt härrör från stigande kontinentala elpriser och ökande priser på insatsbränslen.

Även på spotmarknaden bidrog den lägre kärnkraftstillgängligheten och de rådande överföringsbegräsningarna mellan SE4 och NO1till fortsatt stora nordiska prisskillnader och att systempriset som helhet ökade under veckan som gick. I snitt har systempriset varit 37,2 EUR/MWh denna vecka vilket är en uppgång på 2 procent i förhållande till förra veckan.