Logo

Läget på elmarknaden - vecka 37

Under vecka 37 fortsatte priserna i Sverige upp på grund av revisioner i kärnkraften och överföringsbegränsningar. Elpriset i Sverige gick i genomsnitt upp med ca 12 procent.

Genomsnittspriset i Sverige var under veckan ungefär 427 SEK/MWh (49 EUR/MWh) i samtliga svenska elområden. Systempriset för Nord Pool Spot gick upp med 9 procent vilket innebar ett genomsnittspris på 40,5 EUR/MWh.

I slutet av vecka 37 ökade tillgängligheten i den svenska kärnkraften efter att Oskarshamn 1 tagits åter i produktion. På måndagen (16/9) var tillgängligheten 56 procent. Oskarshamn 3 är i dagsläget fortfarande ur produktion, och något nytt återstartsdatum är ännu inte satt. Till skillnad från övriga Norden hade Norge, NO1, NO2 och NO5, ett genomsnittspris på 36 EUR/MWh, vilket var ungefär 10 EUR/MWh lägre än övriga Norden.

En bidragande orsak till denna prisskillnad var begränsningar i överföringen från södra Norge till södra Sverige, Nederländerna och Danmark.

Terminspriserna var till skillnad från spotpriserna i genomsnitt relativt oförändrade under vecka 37, vilket återspeglar marknadens förväntningar om blötare väderlek och ökad produktionskapacitet. På fredagen (13/9) vid stängning noterades veckokontrakten till 38,1 EUR/MWh, månadskontraktet till 38,6 EUR/MWh och 2014-års kontrakt noterades till 36,9 EUR/MWh.

Nord Pool Spot meddelade under onsdagen den 11 september att det saknas data (timvis) för Sverige gällande användning och kraftflöde på grund av tekniska problem. Angiven statistik i det avsnittet ska därför ses som preliminär.