Logo

Läget på elmarknaden - vecka 38

Under vecka 38 bidrog prognoser om ökad nederbörd till lägre prisförväntningar. De svenska spotpriserna föll också med 8-10 procent vilket primärt kan förklaras med ökad vattenkraftproduktion.

Spotpriserna i Sverige gick under veckan ner med 8-10 procent jämfört med föregående vecka. Genomsnittspriset i Sverige var under veckan ungefär 384 SEK/MWh (44,51 EUR/MWh) i SE1 och SE2 medan genomsnittspriset i SE3 och SE4 var ungefär 394 SEK/MWh (45,65 EUR/MWh).

Prisskillnaderna i de svenska elområdena beror delvis på överföringsbegränsningar mellan SE2 och SE3. Systempriset för Nord Pool Spot gick i genomsnitt ner med 7 procent i jämförelse med föregående vecka, vilket innebar ett genomsnittspris på 38 EUR/MWh. I Norge, NO1, NO2 och NO5, fortsatte priset att ligga under prisnivån för övriga Norden, där en bidragande orsak till lägre priser i södra Norge är exportbegräsningar till Sverige.

Kärnkraftstillgängligheten i Sverige fortsatte att vara låg. På måndagen (23/9) var tillgängligheten i kärnkraften 56 procent. Oskarshamn 3 är i dagsläget fortfarande ur produktion men återstart planeras till tisdag kväll (24/9). Oskarshamn 1 körs med reducerad effekt på grund av vibrationsproblem.

Priserna på terminsmarknaden steg fram till onsdagen, för att därefter falla tillbaka efter prognoser om ökad nederbörd. Sett till hela veckan gick månadskontraktet i genomsnitt upp med ca 2 procent, medan priset på veckokontraktet höll sig oförändrat. På fredagen vid stängning noterades månadskontraktet till 38,65 EUR/MWh och veckokontraktet till 38 EUR/MWh.