Logo

Läget på elmarknaden - vecka 42

Vecka 42 präglades utvecklingen på elmarknaden i Norden av överföringsbegränsningar och produktionsbortfall vilket stundom gav stora prisskillnader mellan elområdena.

I Sverige gick spotpriserna upp i förhållande till veckan innan med 12-19 procent. I elområde 1 (SE1) och elområde2 (SE2) ökade priserna i genomsnitt med 12 procent medan priserna i elområde 3 (SE3) och elområde 4 (SE4) i snitt ökade med 19 procent. Sammantaget var priserna ungefär 25 kronor/MWh (0,25 öre/kWh) högre i SE3 och SE4 än i SE1 och SE2.

En förklaring till de högre priserna är kallare väder och ökad elanvändning. Samtidigt som produktionen under veckan i genomsnitt var oförändrad på grund av problem inom kärnkraften. Förutom redan stående verk stoppades även Forsmark 2 på fredagen. Stoppet berodde på nätproblem och reaktorn var åter i drift på söndagen vilket gjorde att tillgängligheten var tillbaka på samma nivå som föregående vecka, 64 procent.

Prisbilden inom Sverige och i Norden vecka 42 påverkades även av flertalet överföringsbegränsningar. Bland annat utfördes underhåll på en förbindelse mellan Finland (FI) och Sverige (SE1) vilket var en av anledningarna till att Finland var det elområde i Norden med högst pris under veckan. Under höglasttimmarna på onsdagen var priset i Finland uppemot 200 EUR/MWh. Som högst var priset 210 EUR/MWh kl. 18-19. I kontrast till de höga timpriserna i Finland noterades priser till 0,1 EUR/MWh i västra Danmark (DK1) för två timmar natten mellan torsdag och fredag.

På den finansiella marknaden bröts prisuppgången från föregående vecka efter prognoser om mildare väder och mer nederbörd framöver. Kontrakten för nästa vecka och kommande månad gick ned med tre procent medan kontraktet för nästa kvartal gick ned två procent. Priset för nästa årskontrakt (2014) var oförändrat under veckan.