Logo

Läget på elmarknaden - vecka 43

Mildare väderlek och nederbörd ledde till fallande priser på den nordiska spotmarknaden. Även på den finansiella marknaden föll priserna, däribland kontraktet för nästa kvartal som hade sitt lägsta pris sedan augusti.

Spotpriserna sjönk i samtliga nordiska elområden under vecka 43.

I Sverige sjönk spotpriserna med 11-16 procent i jämförelse med föregående vecka.

Elområdena i Sverige har haft samma priser under i stort sett hela veckan, förutom några få timmar under höglasttid på måndagen och fredagen. Genomsnittspriset i SE1 och SE2 låg under veckan på 360,1 SEK/MWh och i SE3 och SE4 låg genomsnittspriset på 361,9 SEK/MWh.

De lägre priserna kan förklaras av det för årstiden varma vädret, vilket bidragit till minskad användning, samt ökad nederbörd.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften låg under veckan på 64 procent. Efter att Oskarshamn 3, som varit ur drift sedan den 11 oktober, och Ringhals 3, som varit ur drift på grund av årligt underhåll, tagits åter i produktion under helgen var tillgängligheten på måndagen (28/10) 78 procent.

På den finansiella marknaden gick priserna ner efter prognoser om ökad nederbörd och mildare väder.

Priset på nästa veckas kontrakt minskade med 6 procent och stängde på fredagen på 36,9 EUR/MWh. Kontraktet för nästa månad stängde på fredagen på 37,9 EUR/MWh, en nedgång med 7 procent.

Kontraktet för nästa kvartal gick ner med 5 procent under veckan och stängde på fredagen på 40,5 EUR/MWh och kontraktet för 2014 sjönk med 3 procent och stängde på 36,4 EUR/MWh på fredagen.

Läsa hela Ei:s veckobrev