Logo

Läget på elmarknaden - vecka 47

Under vecka 47 var prisskillnaden stor mellan de svenska spotprisområdena. I veckogenomsnitt var priset i elområde 4 Malmö 75 kronor/MWh högre än övriga svenska elområden.

Som högst var priset i elområde 4 på torsdagen då dygnsmedlet var 482 kronor/MWh. Samma dag var priset i elområde 1 (Luleå), elområde 2 (Sundsvall) och elområde 3 (Stockholm) 360 kronor/MWh. SE4 bildade prisområde med DK2 (Själland) större delen av veckan med genomsnittspriser kring 47 EUR/MWh. I övriga Norden låg priserna kring 38 EUR/MWh.

De höga timpriserna i SE4 och DK2 berodde på låga temperaturer och därmed ökad användning i kombination med lite vind och begränsningar i överföringskapacitet, bland annat mellan SE3 och SE4.

På den finansiella marknaden var priserna i genomsnitt oförändrade från föregående vecka. I inledningen av veckan gick priserna ned på prognoser om blötare väder men nedgången mattades av bland annat på grund av meddelandet om att Forsmark 1 kommer tas ur drift från tisdag (26/11) fram till söndag (1/12) för underhåll.

Priserna på kontrakten för nästa månad och nästa kvartal gick ned en procent och stängde på fredagen på 39,7 EUR/MWh respektive 40,5 EUR/MWh. Priset på nästa veckas kontrakt stängde på fredagen på 40 EUR/MWh. Kontraktet för nästa år stängde på fredagen på 36,6 EUR/MWh vilket var 0,4 EUR/MWh lägre än föregående fredags stängningspris.