Logo

Läget på elmarknaden - vecka 49

Milda och blöta långtidsprognoser fortsätter att pressa marknadens förväntningar om vinterns elpriser.

De senaste väderprognoserna talar om betydande nederbörd och varmare väder än normalt. Kontrakten för första kvartalet 2014 nådde sin lägstanivå någonsin under fredagen och stängde på 37,75 EUR/MWh. Även de längre kontraktstyperna har noterats till låga nivåer under veckan, exempelvis stängde årskontraktet för 2014 på 34,84 EUR/MWh vilket är den lägsta noteringen för kontraktet sedan 20 augusti.

Blåsigt och milt väder bidrog till att priserna på spotmarknaden föll på bred front under veckan. I Sverige var prisfallet störst i SE4 där priserna gick ned med 5 procent sett till veckan som helhet.

Tillgängligheten till svensk kärnkraft ökade till 87 procent, bland annat efter att Ringhals 1 återkommit i produktion under söndagen. För närvarande är Oskarshamn 1 ur produktion på grund av turbinproblem och Oskarshamn 2 ur drift på grund av underhållsarbeten.