Logo

Läget på elmarknaden - vecka 50

Fortsatt varmt väder och prognoser med fortsatt värme och ytterligare nederbörd fortsätter att pressa marknadens förväntningar på vinterns elpriser.

Väderprognoserna fortsätter att indikera betydande nederbörd och varmare väder än normalt. Detta har tidigare visat sig i rekordlåga nivåer för terminskontrakten, vilka nu sjunkit än mer. Kontrakten för första kvartalet 2014 som förra veckan nådde sin lägstanivå någonsin sjönk ytterligare under veckan och stängde på fredagen på 35,2 EUR/MWh. Även de längre kontraktstyperna har fortsatt att sjunka under veckan, årskontraktet för 2014 stängde 6 procent ner jämfört med föregående vecka på 32,3 EUR/MWh.

Det milda vädret visar sig även i den svenska och nordiska konsumtionen av el som sjönk med 3 respektive 2 procent jämfört med föregående vecka. Det milda vädret bidrog även till att priserna på spotmarknaden föll för de nordliga elområdena. Högre priser i Tyskland och ökad nettoexport från Norden bidrog till att SE4, DK1 och DK2 istället såg högre priser jämfört med föregående vecka. Föregående veckas nettoimport till Norden vändes till nettoexport för v50.

Tillgängligheten till svensk kärnkraft höll sig under veckan på 87 procent, dvs på samma nivåer som föregående vecka. Drifttagande av Oskarshamn 1 som varit ur produktion på grund av turbinproblem sedan 25 oktober försenas till den 2 januari 2014.

På grund av tekniska problem kan vi tyvärr inte redovisa kraftflöden för vecka 50 och den grafen utgår därför denna vecka.

Läget på elmarknaden tar nu juluppehåll och nästa nummer kommer den 13 januari 2014.