Logo

Läget på elmarknaden vecka 35

Överföringsbegränsningar mellan Sverige och Norge och låg tillgänglighet i den svenska kärnkraften bidrar till fortsatta prisskillnader mellan de nordiska elområdena.

Totalt gick elpriset i Sverige upp med 7 procent. Genomsnittspriset för veckan var 39,2 SEK/MWh (45,7 EUR/MWh) i samtliga svenska elområden.

Systempriset för Nord Pool Spot var i genomsnitt 36,4 EUR/MWh under vecka 35, vilket motsvarar en uppgång med 2 procent från veckan innan. Kapacitetsreduceringen mellan Sverige och Norge beror på installationer av nya kablar på förbindelsen från NO1 till SE3. Installationsarbetet reducerar överföringen med ungefär 1500 MW och förväntas pågå till mitten av november.

Tillgängligheten i den svenska kärnkraften har under de senaste veckorna legat kring 60 procent, vilket till största del beror att flera reaktorer nu befinner sig i sin årliga revisionsperiod. Den nordiska och svenska magasinbalansen är fortsatt svag för årstiden samtidigt som tillrinningen är lägre än normalt på veckobasis.

På den finansiella marknaden har prisutvecklingen varit sidledes under veckan som gick. Vid stängning på fredagen (30 augusti) noterades veckokontrakten till 35,7 EUR/MWh, månadskontraktet noterades till 36,7 EUR/MWh och 2014-års kontrakt stängde på 35,1 EUR/MWh.