Logo

Läget på elmarknaden

Priserna på el i Norden fortsatte att stiga under vecka 15. Systempriset steg med 5 procent jämfört med förra veckan medan det svenska elpriset steg med 4 procent.

Vädret fortsatte att vara kallare än normalt för årstiden vilket påverkade efterfrågan på el och bidrog till att elpriserna steg under den gångna veckan jämfört med veckan innan.

Inflödet till vattenmagasinen fortsatte också att vara lägre än normalt, mycket beroende på det kalla vädret. Innehållet i vattenmagasinen var närmare 13 TWh eller 29 procent under den historiska mediannivån för Norden totalt. Den sjunkande nivån i vattenmagasinen bidrog till de stigande elpriserna under vecka 15.

Under vecka 15 var medelspotpriset 435,3 SEK/MWh i Sverige och landet fortsatte att utgöra ett gemensamt prisområde. Priserna i Norden var i genomsnitt på en relativt likartad nivå. Sverige, NO3, NO4 och Finland hade närmast identiska veckomedelpris (52,2 respektive 52,3 EUR/MWh). NO1, NO2 och NO5 låg något högre (54 EUR/MWh) medan DK1 och DK2 låg något lägre (50,3 respektive 51,8 EUR/MWh).

Priserna på finansiella kontrakt rörde sig relativt lite under veckan. Bland annat prognoser om fortsatt kallt och torrt vädret håller priserna uppe. Priserna på utsläppsrätter sjönk med 6,5 procent jämfört med föregående vecka.