Logo

Läget på elmarknaden

Vårfloden som nyligen satt igång bromsades av kallare väder i delar av Norden. Samtidigt har den svenska kärnkraften gått in i den årliga revisionsperioden. Detta ledde till en mindre prisökning under vecka 19.

Temperaturen var fortsatt högre än normalt för årstiden. Kallare temperatur under den gångna veckan jämfört med veckan innan gjorde dock att snösmältningen bromsade in något. Detta gjorde att det redan befintliga underskottet i den nordiska magasinbalansen kvarstår. Fyllnadsgraden i magasinen är nu cirka 10 TWh lägre än normalt.

De svenska elområdena har hållit ihop i ett prisområde under hela den gånga veckan. Prisökningen under veckans första dagar vändes till prisfall under låglastdagarna under slutet av veckan till följd av Kristi himmelsfärd. Veckogenomsnittet landade på 316,7 SEK/MWh, vilket innebär en enprocentig ökning jämfört med veckan innan.

Tre reaktorer är inne i den årliga revisionsfasen och ytterligare två går med reducerad kapacitet. Detta påverkar svensk elproduktion och innebär att produktionen minskade i SE3 med 19 procent och Sverige som helhet med 11 procent jämfört med föregående vecka. Vattenkraftproduktionen har inte ökat i motsvarande grad vilket bidrar till att hålla priserna uppe, även om användningen i landet föll med åtta procent.