Logo

Läget på elmarknaden - vecka 31

Relativt lugn utveckling av elpriserna under semestermånaden.

Under juli månad var spotpriset i Sverige som högst, 354 SEK/MWh för Malmö (SE4), den 17 juli. Som lägst var priset 251 SEK/MWh den 6-7 juli i samtliga elområden. Priset i juli var ungefär 30 procent högre detta år jämfört med året innan. För vecka 31 var spotpriset i genomsnitt kring 316-319 SEK/MWh, vilket var en liten nedgång från vecka 30.

Produktionen och användningen av el i Sverige var under juli månad lägre än samma månad året innan. Detta kan till stor del förklaras av det fina vädret. Temperaturen i Sverige var under juli månad i genomsnitt 1,3 grader varmare än normalt. Det fina vädret har hållit i sig. Under vecka 31 var temperaturen i genomsnitt 2,8 grader varmare än normalt.

Samtidigt har det fina vädret gjort att tillrinningen till vattenmagasinen varit låg de senaste veckorna vilket bidragit till att magasinfyllnaden i dagsläget är ungefär 4 TWh under normalt magasinsinnehåll.

Priserna på terminsmarknaderna har i genomsnitt, för samtliga kontrakt, gått ned de senaste veckorna. På fredagen (2/8) noterades veckokontrakten till 34,3 EUR/MWh, månadskontraktet noterades till 35,4 EUR/MWh och 2014-års kontrakt stängde på 34,5 EUR/MWh. En bidragande orsak till detta torde vara semestertider, det varma vädret samt att kolpriserna har sjunkit vilket gjort att marginalkostnaden för kolkondens förändrats.

 

Källa: Energimarknadsinspektionen