Logo

Ei uppmanar Telinetkunder att begära pengar tillbaka

Trots att Energimarknadsinspektionen (Ei) konstaterat att Telinet Energi inte informerat sina kunder tillräckligt tydligt i samband med en prishöjning har företaget valt att enbart betala tillbaka pengar till de kunder som själva hört av sig. Ei uppmanar därför berörda kunder att kontakta företaget och begära kompensation för det man betalat för mycket.

Uppmaningen gäller 6 000 kunder med rörligt avtal utan bindningstid som fick en prishöjning den 1 januari 2014 i samband med att en rabatt på 9 öre per kWh togs bort. Dessa kunder kan ha betalat ett för högt elpris under januari till mars 2014.

Bristfällig information
I mars 2014 beslutade Ei att informationen om prishöjningen var bristfällig. Telinet Energi hade inte informerat sina kunder tillräckligt tydligt om att rabatten skulle tas bort och vad det innebar. Av det meddelande som skickades till kunderna framgick inte storleken på den rabatt som togs bort. Det framgick heller inte att en kund har rätt att säga upp ett avtal när ett villkor ändras.

Telinet Energi har följt Ei:s beslut och återinfört den tidigare rabatten från och med 1 april. Telinet har sedan meddelat kunderna om att rabatten kommer att tas bort den 1 juli. Denna gång har företaget meddelat sina kunder på det sätt som lagen kräver.

När det gäller kompensationen till kunderna för den felaktiga villkorsändringen har Telinet meddelat Ei att det endast är kunder som kontaktat företaget som fått tillbaka det man betalat för mycket under perioden januari till mars 2014.

Kunder uppmanas att begära kompensation
Ei uppmanar därför alla berörda kunderna att kontakta företaget och begära kompensation. För kunder som haft rörligt avtal utan bindningstid under hela den aktuella perioden kan det handla om mellan 50 till 400 kronor. Summan är ungefärlig och beror på hur mycket varje kund förbrukat.

Ei har under 2013 och 2014 konstaterat att ytterligare två elhandlare brustit i information om villkorsändringar. Dessa två elhandlare har valt att kompensera samtliga kunder utan att de behövt att höra av sig.

Fakta: Alla elhandlare är enligt lag skyldiga att meddela sina kunder senast två månader innan en villkorsändring för ett avtal utan bindningstid äger rum. Kunderna ska då få samtliga villkorsändringar beskrivna för sig i ett särskilt meddelande och upplysning ska då alltid ges om att kunderna har rätt att säga upp avtalet. Syftet med bestämmelsen är att en kund i lugn och ro ska kunna ta ställning till om han eller hon vill stanna i avtalet.

Om du hamnar i tvist med din elhandlare kan du kontakta oss på Energimarknadsbyrån som erbjuder oberoende rådgivning. Kontakta oss per telefon 08/522 789 50 under rådgivningstiden 9.00-12.00 mån-fre. Du kan även kontakta oss via ett kontaktformulär här på vår webbplats. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som kan pröva vissa fall.