Logo

Fel av elhandlaren 220 Energi att ta betalt i förskott

Elhandlaren 220 Energi har gjort fel som tagit betalt i förskott. Det har lett till att företagets kunder under vissa månader fått betala för mer än de förbrukat. Energimarknadsinspektionen (Ei) kräver nu att elhandlaren omedelbart ändrar villkoren i sina elavtal.

Flera av 220 Energis kunder har vänt sig till Ei och anmält att företaget tecknar avtal med förskottsbetalning som utgår från kundens genomsnittliga månadsförbrukning under föregående år. Det har inneburit att kunder under vissa månader har fått betala för mer än de förbrukat.

Klagomålen har också gällt att företaget tar ut en avgift för att skicka pappersfakturor. Under granskningen har det också visat sig att företaget inte informerat sina kunder tillräckligt tydligt om villkoren i elavtalen innan avtal ingås. Företaget saknar också rutiner för klagomålshantering.

Ei kräver nu i ett beslut att 220 Energi omedelbart rättar till dessa brister. Kravet är förenat med ett sammanlagt vite på 200 000 kronor för varje påbörjad månad som beslutet inte följs.

- Det är viktigt att kunderna vet vad de betalar för och att de kan lita på att företagen följer de lagar och regler som finns. 220 Energi har brutit mot ett flertal regler och för att kunderna inte ska bli vilseledda väljer vi också att tillfälligt ta bort 220 Energi från vår prisjämförelsesajt elpriskollen.se , säger Sara Sundberg chef för avdelningen för konsumenträtt på Ei.

Bakgrund
Förbudet mot förskottsbetalning och fakturaavgifter gäller alla nya avtal som tecknas efter 1 juni 2014 och syftar till att göra alla elkonsumenter mer medvetna om sin egen energiförbrukning.

Läs om hela beslutet.

Källa: Energimarknadsinspektionen