Logo

KO och Stävrullen överens

Alla kvarvarande medlemmar i grupprättegången mot Stävrullen Finans, tidigare Kraftkommission, kommer att få ekonomisk ersättning. Det står klart efter att KO och Stävrullen skrivit under en överenskommelse. Här är information till dig som är gruppmedlem.

Vad innebär överenskommelsen?
Att KO och Stävrullen nu skrivit under en överenskommelse betyder att båda parterna är överens om hur du och övriga gruppmedlemmar ska kompenseras för det avtalsbrott ni drabbades av. Överenskommelsen måste fastställas i en dom för att bli giltig. Om Umeå tingsrätt inte fastställer överenskommelsen fortsätter processen vid tingsrätten. KO:s bedömning är dock att tingsrätten kommer att fastställa överenskommelsen.

Hur stor blir ersättningen?
Stävrullen ska betala in knappt 3,5 miljoner kronor till KO. Det är drygt hälften av beloppet som KO krävde från början. Summan fördelas mellan alla gruppmedlemmar vilket innebär att du som gruppmedlem får drygt hälften av det krav som KO tidigare framställt för din räkning.

När betalas ersättningen ut?
Om Umeå tingsrätt fastställer överenskommelsen tar det sedan tre veckor innan domen vinner laga kraft. Det gör att ersättningar betalas ut tidigast under november månad.

Vad ska man göra för att få sina pengar?
Ni behöver inte göra någonting. KO har namn och adresser till alla gruppmedlemmar och kommer att skicka ut ersättningen till er.

Varför driver inte KO ärendet vidare?
Vår bedömning är att överenskommelsen är den bästa möjliga för er gruppmedlemmar. Det är ett omfattande och komplicerat mål varför man aldrig kan veta vad en domstolsprövning hade resulterat i. Ett fortsatt domstolsförfarande hade dessutom tagit ytterligare flera år. Med överenskommelsen får alla gruppmedlemmar kompensation och tvisten som pågått sedan 2003 får en lösning.

Mer information
Så snart Konsumentverket har mer information till er gruppmedlemmar kommer de att publicera den på sin webbplats.