Logo

KO tar Barasparas telefonförsäljning till domstol

Många konsumenter känner sig lurade av Barasparas vilseledande marknadsföring via telefon. Nu tar Konsumentombudsmannen, KO, bolaget till domstol för att få stopp på deras metoder.

Konsumentverket och KO fortsätter att ha fokus på telefonförsäljning och de problem den medför. Nu lämnar KO in sin fjärde stämningsansökan för året rörande telefonförsäljning.

Baraspara har under lång tid marknadsfört och sålt sina tjänster på ett sätt som gjort att konsumenter känner sig lurade och förda bakom ljuset. Konsumentverket har fått in fler än 300 anmälningar mot Baraspara, vilket är en ovanligt hög siffra.

Bolaget kontaktar konsumenter via telefon för att värva medlemmar till sin tjänst. När konsumenter blir medlemmar får Baraspara fullmakt att hantera konsumentens elavtal, det vill säga teckna elabonnemang för kundens räkning. Men Baraspara har gjort detta genom att använda sig av otillbörlig marknadsföring på flera olika sätt.

  • Bolaget har inte på ett tydligt sätt informerat om innehållet i sina tjänster. Det har gjort att många konsumenter inte har förstått att Baraspara via fullmakt tagit kontroll över deras elavtal.

  • Baraspara har tecknat avtal med elbolag åt konsumenter utan att informera om detta. Konsumenterna har därför bland annat inte kunnat använda sin ångerrätt.

  • Konsumenter har blivit kontaktade på mobiltelefon trots att de inte samtyckt till det eller sedan tidigare är kunder i bolaget, och på både fast och mobil telefon trots att de registrerat numren i spärregistret Nix-telefon för att slippa säljsamtal.

– Barasparas metoder gör att många konsumenter ofrivilligt har tappat kontrollen över vilka avtal de har ingått, säger Cecilia Tisell, stf Konsumentombudsman.

– Det här är ytterligare ett exempel som visar på bristerna med telefonförsäljning. Vi har lagt fram ett förslag om att alla avtal som ingås på telefon ska godkännas skriftligt. Med ett sådant regelverk hade Baraspara inte kunnat agera så här.

KO begär nu att Marknadsdomstolen vid vite förbjuder Baraspara att använda de här metoderna.