Logo

Kritik mot elhandlaren Telinet Energi för ofullständig information

I början av januari 2014 ändrade elhandlaren Telinet Energi villkoren för 6 000 kunder med rörligt elpris. Informationen om villkorsändringen var så ofullständig att Energimarknadsinspektionen (Ei) nu förelägger Telinet Energi att omedelbart sluta tillämpa ändringen.

Telinet Energi ändrade den 1 januari ett avtalsvillkor för alla kunder med rörligt elpris. Ändringen innebar att en rabatt togs bort. Företaget skickade ett meddelande till berörda kunder. Men av meddelandet framgick inte hur stor rabatten varit eller hur stor prishöjning kunderna skulle få när rabatten togs bort.

- Företagen på elmarknaden måste ta sitt informationsansvar på största allvar. Kunderna har lågt förtroende för företagen på elmarknaden. Därför bör de inte bara följa lagen utan vara särskilt noggranna med hur de informerar sina kunder. Vi ser allvarligt på det här ärendet eftersom Telinet också tidigare har brustit i sina skyldigheter att meddela sina kunder på rätt sätt i samband med villkorsändringar, säger Ei:s generaldirektör Anne Vadasz Nilsson.

Konsumenter med rörligt avtal utan bindningstid ska i god tid innan en villkorsändring äger rum kunna ta ställning till om han eller hon vill stanna kvar i avtalet. Av det meddelande som företaget ska skicka till sina kunder när villkor ändras ska det tydligt framgå om en ändring är till nackdel för kunden. Det ska också framgå att konsumenten har rätt att säga upp avtalet när villkoren ändras. Den informationen saknades i det meddelande som Telinet skickade till sina kunder.

Ei förelägger Telinet Energi att omedelbart sluta tillämpa de villkorsändringar som infördes den 1 januari 2014 för kunder med rörligt avtal. Föreläggandet är förenat med ett vite på 100 000 kronor för varje månad som föreläggandet inte följs. Dessutom föreläggs Telinet att vid nästkommande villkorsändring för ett rörligt avtal att informera Ei om hur villkorsändringen har gjorts. Föreläggandet är förenat med vite på 200 000 kronor.