Logo

Läget på elmarknaden - vecka 11

Det milda vädret fortsatte även under vecka 11. Som en följd av detta fortsatte spotpriser och terminspriser ner under veckan.

Samtliga spotpriser i såväl de svenska elområdena som de övriga nordiska elområdena sjönk i veckogenomsnittet jämfört med föregående vecka. SE4 hade högre dygnsgenomsnittpriser än i övriga svenska elområden alla dagar förutom torsdag, vilket gav ett högre veckogenomsnitt för elområdet. Noterbart är att Danmark hade negativa priser under ett antal timmar på söndagsmorgon på grund av hög vindkraftsproduktion, som lägst minus 60,26 Euro i både DK1 och DK2. Även Tyskland hade negativa priser under söndagen som följd av hög vindkraftsproduktion.

Den hydrologiska situationen ligger fortsatt något under median men tillrinningen ligger något över normalt och magasinens fyllnadsgrad närmar sig medianvärdet. De två första veckorna i mars har haft ett väder som varit betydligt mildare än normalt vilket syns i både tillrinning till magasinen och en lägre elkonsumtion i Norden. Kärnkraften fortsätter att leverera stabilt kring 92 % i tillgänglighet. Samtliga reaktorer levererar förutom Oskarshamn 2 som är under revision. I slutet av mars inleds årets revisionsperioder med Ringhals 1 som tas ur produktion för en planerad revision i tre månader.

Forwardpriserna i Norden för nästkommande månad och kvartal sjönk med 3,2 % respektive 3,8 % under veckan. Forwardpriserna på dessa kontrakt sjönk även i Tyskland. Prisnedgången beror på marknadens förväntningar om pressade priser på grund av nederbördsrikt och milt väder. Även ettårskontrakten uppvisade en nedåtgående trend i Norden och i Tyskland.