Logo

Läget på elmarknaden - vecka 12

Tidig vårflod och god tillgång till kärnkraft fortsätter att pressa elpriserna nedåt.

Vecka 12 präglades av fortsatt fallande priser på Nord Pool Spot. Systempriset i Norden föll med i genomsnitt 4,2 %. De svenska elområdena utgjorde under veckan ett gemensamt elprisområde med ett genomsnittligt spotpris på 24,3 EUR/MWh.

De korta terminskontrakten, månad och kvartal, återhämtade sig något från förra veckans kraftiga fall och steg med 1,6 % respektive 1,3 % medan årskontrakten var oförändrade gentemot vecka 11.

Flera revisioner av de svenska kärnkraftverken är tänkta att starta under våren men förra veckan var tillgången till kärnkraft fortsatt god vilket bidrog till att hålla spotpriserna nere, 92,2 % av den installerade effekten var tillgänglig för produktion.

Tillrinningen till de svenska vattenmagasinen har ökat och kanske kan vårtecken i form av en tidig vårflod skönjas. Priset på olja och gas sjönk trots oroligheterna i Ukraina medan priset på kol steg marginellt. Vidare noterades kraftiga fall i priserna på både elcertifikat och utsläppsrätter.

Vad gäller efterfrågefaktorer kan sägas att förra veckan bjöd på temperaturer över det normala även om genomsnittstemperaturen sjönk från föregående vecka.