Logo

Läget på elmarknaden - vecka 13

Det nordiska systempriset och de svenska spotpriserna ökade under veckan.

Efter nära åtta veckor av fallande systempriser bröts kurvan under veckan som gick, då priserna steg i det nordiska systemet som helhet. I SE4 ökade spotpriset med hela 15 procent samtidigt som systempriset gick upp med nära 11 procent. Framför allt är det den kallare väderleken och en lägre vindkraftsproduktion som drivit upp priserna.

Även på den finansiella marknaden gick priserna upp under veckan. Närliggande månads- och kvartalskontrakt drevs upp något av torrare väderprognoser framöver vilket kan minska inflödet och öka kontrollen av vattenkraftsproduktionen under vårfloden. Längre ut på kurvan handlades även årskontrakten till något högre nivåer.

Tillrinningen till de nordiska vattenmagasinen ökade även denna vecka även om det är för tidigt att prata om en vårflod.