Logo

Läget på elmarknaden - vecka 14

Stigande spotpriser och sjunkande terminspriser under vecka 14. Efter förra veckan summeras årets första kvartal där vi sett för årstiden låga elpriser till följd av bland annat hög tillgänglighet till kärnkraft och vindkraft samtidigt som efterfrågan på grund av mildväder var låg.

Samtliga fyra svenska elområden har under vecka 14 utgjort ett gemensamt elprisområde. Det genomsnittliga spotpriset steg från föregående vecka till 30,7 EUR/MWh.

Samtidigt som spotpriserna steg har de nordiska terminspriserna fallit kraftigt, årskontrakten föll till exempel med 3,3 procent jämfört med förra veckan. Årskontrakten stängde i fredags på den lägsta nivån på flera år, 28,9 EUR/MWh.

Tre av de svenska kärnkraftverken är för närvarande i revision och under tisdagen den första april stängdes dessutom Forsmark 3 för underhåll på grund av en bränsleskada, felet var åtgärdat den 6 april. Tillgängligheten till den svenska kärnkraften sjönk på grund av detta till 65,8 procent under perioden då Forsmark 3 var avstängt.

Därtill noterades kraftiga fall i priset på utsläppsrätter medan elcertifikatspriset steg med drygt tre procent. Terminspriset på gas och olja sjönk med 7,3 respektive 1,1 procent och priset på kol steg.