Logo

Läget på elmarknaden vecka 15

Spotpriserna i samtliga nordiska elområden sjönk under vecka 15. Som mest föll priset i Danmark där det under några timmar på söndagseftermiddagen var negativa priser på grund av mycket vind.

I Sverige utgjorde samtliga fyra elområden ett gemensamt prisområde under veckan där priset föll med ungefär 14 procent. För Sverige som helhet överskred produktionen användningen med ungefär 400 GWh under veckan vilket bidrog till att Sverige nettoexporterade 385 GWh.

Under vecka 15 fortsatte även de nordiska terminspriserna att falla. Terminspriserna för nästkommande månad och kvartal föll med drygt 5 procent för respektive kontrakt.

Årskontraktet gick i genomsnitt ner marginellt men stängde på fredagen på 29,3 EUR/MWh att jämföra med 28,9 EUR/MWh fredagen veckan innan.

I priset på utsläppsrätter skedde viss återhämtning efter föregående veckas prisfall. Priset på elcertifikat gick däremot ner någon procent och handlas nu till 178 SEK/MWh för leverans mars 2015.

I dagsläget är tre av de svenska kärnkraftsreaktorerna ur drift för årlig revision. Samtidigt ligger magasinfyllnaden för vattenmagasinen nära medianen för säsongen och marknaden inväntar nu effekten av årets vårflod.