Logo

Läget på elmarknaden - vecka 16

Påskledighet och varmt väder bidrog till sjunkande priser och lägre elanvändning under veckan.

Under vecka 16 inföll årets påskhelg med medföljande ledigheter. Med färre arbetsdagar följer lägre elkonsumtion i industrin. Samtidigt var genomsnittstemperaturen 2,6 grader högre än normalt för årstiden vilket bidrog till att hålla nere elkonsumtionen för uppvärmning. Även produktionen minskade under veckan, framförallt i det vattenkraftdominerade området SE1 samt i Norge.

Under veckan föll genomsnittspriset i samtliga svenska elområden, men även i övriga nordiska elområden. Terminspriset för nästkommande månad följde med neråt medan EPAD-kontrakten för nästa kvartal och nästa år vände uppåt. Kärnkraftstillgängligheten ökade marginellt mot föregående vecka men med kommande revisioner kan kärnkraftstillgängligheten förväntas sjunka under kommande veckor.