Logo

Läget på elmarknaden - vecka 18

Kallare väder och låg produktion i kärnkraften bröt vårens prisfall.

Priserna i de svenska elområdena steg under vecka 18 med nästan 12 procent mot föregående vecka. Prisuppgången kan till stor del förklaras av sjunkande temperaturer och låg kärnkraftsproduktion.

Medeltemperaturen var under det normala samtidigt som O3 gick ut för revision något tidigare än planerat efter att ha stoppats 4 dagar innan den planerade revisionen. Totalt är nu fem reaktorer ur drift och den tillgängliga kapaciteten i de svenska kärnkraftverken är 53 procent.

Vattenmagasinens nivåer ökade under vecka 17 både Sverige och Norden som helhet då vårfloden nu tycks ha startat på allvar.

De finansiella elkontrakten för kommande månad, kvartal och år steg både i Sverige och Tyskland medan priserna på olja, kol och gas sjönk något.

Elproduktionen var 2,9 TWh el totalt i Sverige och användningen är fortsatt låg vilket resulterade i en nettoexport på 551 GWh under veckan. Ackumulerad produktion under 2014 (till och med vecka 17) är i nivå med 2013. Total användning under året är 8 procent lägre än under motsvarande period 2013, som var ett år med låg användning. Nettoexporten från Sverige är 8,6 TWh hittills i år vilket är drygt 90 procent högre än under motsvarande period 2013.