Logo

Läget på elmarknaden - vecka 19

De svenska priserna fortsatt betydligt över systempris men inga prisskillnader inom landet.

De nordiska spotpriserna fortsatte upp under vecka 19 och steg med cirka 20 %. Fortsatt kallt väder, kärnkraft i revision och återfyllnadsperiod för vattenmagasinen var bidragande orsaker.

Medeltemperaturen för Sverige var 2,1 grader under det normala. Kärnkraften har för närvarande hälften av reaktorerna i revision och tillgängligheten i svensk kärnkraft är därmed 52 %.

Vattenmagasinen för det nordiska systemet steg med 0,7 procentenheter vilket är mindre är median för perioden 1990-2012.

På den finansiella marknaden var prisrörelserna små för nordiska elkontrakt både i kort och lång tidshorisont. Kontrakt för svenska elområden för nästa månad och kvartal rörde sig däremot uppåt.

Elproduktionen var 2,7 TWh totalt i Sverige och användningen är fortsatt låg vilket resulterade i en nettoexport på 307 GWh under veckan. Ackumulerad produktion under 2014 (till och med vecka 18) är i nivå med 2013. Total användning under året är oförändrad jämfört med motsvarande period 2013, korrigerat till förbrukning vid normaltemperatur.

Nettoexporten från Sverige är 8,9 TWh hittills i år vilket är drygt 78 procent högre än under motsvarande period 2013.