Logo

Läget på elmarknaden - vecka 2

Spotpriserna på el i Sverige har stigit något under inledningen av året. Detta beror på flera faktorer, varav de viktigaste är att förbrukningen ökar efter ledighetsperioden samt att de lägre temperaturerna som präglat väderleken de senaste dygnen också lyfter förbrukningen.

Spotpriserna hänger ihop väl i det nordiska systemet, där de danska spotpriserna sticker ut som lägst under veckan och de finska som högst. Även på den finansiella marknaden har priserna stigit något under inledningen av året. Denna uppgång kommer efter en lång period av fallande terminspriser.
Tillgången till den svenska kärnkraftkapaciteten ser för närvarande mycket god ut på drygt 92 procent. Även tillgången till vatten i svenska och nordiska vattenmagasin är god inför fortsättningen av vintersäsongen.

Läs hela veckobrevet från Ei med tabell.