Logo

Läget på elmarknaden - vecka 20

6 av 14 reaktorer i revision i Norden.

I de svenska kärnkraftverken är hälften av reaktorerna i revision och tillgängligheten är 51 procent. I Finland är en reaktor i revision och tillgängligheten i Norden är 55 procent.

Medeltemperaturen under veckan var något över det normala men i slutet av veckan var det betydligt varmare än normalt.

Nivån i de svenska vattenmagasinen steg med 0,2 procentenheter efter att tillrinningen av nytt vatten endast var hälften av det normala. De nordiska magasinens nivå sjönk något under vecka 19. Nivåerna är något under det normala.

Elproduktionen var 2,5 TWh och användningen något högre vilket resulterade i en liten nettoimport till Sverige. Senast Sverige nettoimporterade var vecka 49 år 2013. Total nettoexport under året är 8,9 TWh och 68 procent högre än under motsvarande period 2013.

Stora prisskillnader mellan vissa elområden på den nordiska spotmarknaden noterades under vecka 20 till följd av bland annat temperaturskillnader, varierande vindkraftproduktion och överföringsbegränsningar. Dock uppstod inga prisskillnader mellan de svenska områdena. De svenska spotpriserna fortsatte upp under vecka 20 och steg med cirka 2 %.

På den finansiella marknaden steg priserna för kommande månad, kvartal och år jämfört med veckan innan.