Logo

Läget på elmarknaden - vecka 21

Sjunkande priser och obetydliga prisområdesskillnader i Sverige under vecka 21.

Priserna på elspot i Sverige sjönk under vecka 21 med drygt 2 EUR. Detta samtidigt som systempriset sjönk med närmare 5 EUR. Begränsningar på förbindelsen mellan Götaland och Östlandet i Norge samt hög norsk vattenkraftproduktion pressade priserna i södra Norge och därmed också systempriset.

På de finansiella marknaderna ändrade sig priserna marginellt i likhet med bränslen och utsläppsrätter. Mest förändring hade kontraktet för kraft nästa månad som sjönk med 1,8 procent. Elcertifikaten steg med runt en procent.

Kärnkraftens revisioner fortsätter. Forsmark 2 har nu påbörjat sin revision. I Oskarshamn beräknas reaktor O1 att återstarta vecka 22 liksom den finska Olkiluoto 1 medan Olkiluoto 2 går i revision i slutet av samma vecka. Total är sex svenska reaktorer i revision.

Vattenmagasinen i Norge och Sverige steg till 35,1 procents fyllnadsgrad. Tillrinningen vecka 20 var 6,7 TWh en ökning med 76 procent från föregående vecka.

Elproduktionen var 2,4 TWh och användningen 2,3 TWh vilket resulterade i 86 GWh export från Sverige.