Logo

Läget på elmarknaden - vecka 22

Prisskillnader mellan elområdena på den nordiska marknaden fortsätter att vara stora.

Södra Norge hade kraftig snösmältning under föregående vecka vilket gav instängd produktion och mycket låga elpriser. I övriga Norden pressades priserna upp i början av veckan, mycket pga. låg tillgänglighet i kärnkraften. Som högst var timpriserna i Sverige uppe 105,4 EUR/MWh under måndagen. Begränsningar i överföringskapaciteten mellan Tyskland och Norden och mellan Norge och Sverige bidrog också till att priserna pressades uppåt.

Under senare delen av veckan sjönk elpriserna tillbaka mycket beroende på helgdagar och därmed mindre elanvändning. Inga prisområdesskillnader mellan elområdena i Sverige noterades under veckan.

Terminspriserna för Norden steg under veckan beroende på prognoser om torrare väder. Nästkommande månad- och kvartalskontrakt steg med ca 6 procent medan årskontraktet steg med 2 procent.

Revisioner i kärnkraftverken pågår och i Sverige är 6 av 10 reaktorer ur drift vilket ger en tillgänglig kapacitet på 40 procent. I Finland är en reaktor på revision. De reaktorer som enligt plan ska återstartas inom kort är O1 den 3 juni, Olk2 den 9 juni och R1 den 11 juni.

Vårfloden tog ordentlig fart och magasinsnivåerna ökade kraftigt i Norden. Nivå steg 10 procentenheter i Norden och är 45,1 procent i slutet av vecka 21.