Logo

Läget på elmarknaden - vecka 23

Högre spotpriser och fallande terminspriser under vecka 23.

På spotmarknaden steg systempriset i förhållande till föregående vecka (7,3 procent). De svenska spotpriserna följde med den generella pristrenden och ökade med 6,6 procent under veckan som helhet. Prisbilden på spotmarknaden påverkas fortsatt av den höga tillrinngen till de nordiska vattenmagasinen som sätter press på spotpriserna.

På den finansiella marknaden föll frontkontrakten för nästkommande månad och kvartal något, bland annat efter prognoser om mer nederbörd under de närmaste månaderna. Kontrakten har i år pressats ytterligare av att flera av de svenska kärnkraftsanläggningarna kommer att vara i drift under sommarmånaderna när de normalt befinner sig i revision.

För närvarande befinner sig Oskarshamn 2 och 3, Ringhals 1 och 3 samt Forsmark 2 i revision. Oskarshamn 1 återstartades under veckan men kommer att köras på reducerad effekt till den 11 juni samtidigt som återstarten av Ringhals 1 skjutits fram till den 18 juni på grund av tekniska problem.

Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen steg till 50,6 procent under veckan. Tillrinningen var 4,6 TWh vilket var en minskning på ca 0,6 TWh i förhållande tillveckan innan. Elproduktionen var 2,3 TWh och användningen 2,2 TWh vilket resulterade i 114 GWh nettoexport från Sverige.