Logo

Läget på elmarknaden - vecka 24

Spotpriserna föll tillbaka på grund av ökad elproduktion och förväntningar på våtare väder.

Spotpriserna för Sveriges elområden sjönk under vecka 24 med mellan 9-13 procent jämfört med veckan innan. Prisskillnader mellan områdena noterades under inledningen av veckan.

Vecka 24 präglades av god vindkraftsproduktion och ytterligare en kärnkraftsreaktor i drift efter revision. Fortfarande finns det begränsningar i överföringskapaciteteten mellan de nordiska länderna vilket bidrar till prisskillnader.

De nordiska terminspriserna föll också tillbaka under veckan mycket beroende på signaler om våtare väder. Det är dock inga större rörelser just nu på den finansiella marknaden.
Revision pågår i 5 svenska reaktorer vilket ger en tillgänglig kapacitet på 45 procent under.

För Norden är motsvarande tillgänglighet 57 procent. Närmast att återstarta är F2 den 17 juni och R1 den 18 juni. Fyllnadsgraden i de svenska magasinen steg till 58 procent under vecka 23 efter en vecka med fortsatt hög tillrinning.

Under vecka 23 producerades 2,3 TWh el och användningen var 2,2 TWh vilket resulterade i 0,17 TWh nettoexport från Sverige. Hittills i år är nettoexporten 9,5 TWh. Vindkraftens veckoproduktion vecka 23 blev den lägsta sedan vecka 30 förra året med 96 GWh men har hittills i år producerat mer än 5 TWh. Det innebär att 5 TWh passerades 9 veckor tidigare än under år 2013.