Logo

Läget på elmarknaden - vecka 25

I sommarens sista Läget på elmarknaden rapporteras det om sjunkande svenska spotpriser och stigande systempris. Läget på elmarknaden tar nu sommaruppehåll och är tillbaka den 19 augusti.

Spotpriserna i Sverige fortsatte sjunka under veckan som gick. Fortsatta begränsningar mellan Norge och Sverige tillsammans med höga tillrinningar i Norge gjorde att priserna i Sverige var högre än systempris. Skillnaderna mellan de nordliga prisområdena, SE1 och SE2, och de i söder, SE3 och SE4, kvarstod och var en dryg euro.

Veckan präglades av midsommar och därmed låg förbrukning. Två kärnkraftblock återstartades i slutet av veckan, Ringhals 1 under torsdagen och Ringhals 3 sent söndag kväll. Oskarshamn 2 förlänger säkerhetsuppgraderingen med osäkerhet i återstartsdatum. Det beräknas bli våren/sommaren 2015.

Fyllnadsgraden i de nordiska magasinen steg vecka 24 till 65,2 procent vilket är fem procentenheter över medianen för perioden 1990-2012. Sveriges magasin var 64,3 procent vilket är drygt 2 procentenheter över medianen för perioden 1960-2012.

De nordiska terminspriserna steg svagt under veckan för såväl kommande månad, kvartal som år. Kol- och CO2-priser står tämligen stilla och dessa tycks liksom den finansiella kraftmarknaden vara opåverkade av oron på oljemarknaden.

Under vecka 24 producerades 2,4 TWh el och användningen var 2,2 TWh vilket resulterade i 158 GWh nettoexport från Sverige. Hittills i år är nettoexporten 9,7 TWh. Vindkraftens veckoproduktion vecka 24 blev 186 GWh och har hittills i år producerat drygt 5 TWh.