Logo

Läget på elmarknaden - vecka 3

Spotpriserna i Sverige steg relativt kraftigt under veckan jämfört med den föregående (uppemot 20 procent).

Trots detta stannade snittet för SE1 och SE2 på 34,3 EUR/MWh. För SE3 och SE4 var snittet 36,3 EUR/MWh vilket gavs av högre pris än SE1 och SE2 under måndagen och tisdagen. Skillnaden dessa timmar kan delvis förklaras av begränsad överföringskapacitet. Lägst priser i Norden hade det norska området NO5 medan högst priser registrerades i Finland. Det finska timpriset toppade under veckan på 100 EUR/MWh, vilket var en prisnivå man delade med de baltiska staterna.

Prisökningen i spotmarknaden, och de kortare terminerna, härrör i stort från rejält kallare temperaturer än under den föregående veckan. I Sverige var temperaturen i snitt sju grader kallare under vecka 3 jämfört med vecka 2. Tillgängligheten till kärnkraften är fortfarande mycket god medan det råder ett mindre underskott i vattenmagasinen. De globala bränslepriserna har endast förändrats marginellt under veckan.

Vid sidan om prisutvecklingen på energislaget el, noterar vi från redovisningen i veckans statistik också en påtaglig prisökning på elcertifikat i den gemensamma svensk-norska marknaden. Priserna har ökat med cirka 20 SEK/MWh (20 SEK/certifikat) bara under den gångna veckan.