Logo

Läget på elmarknaden - vecka 33

I höstens första Läget på elmarknaden kan du bland annat läsa om fallande svenska spotpriser.

Spotpriserna för Sveriges elområden sjönk under vecka 33 med nära EUR 1,5 jämfört med veckan innan till EUR 35,1. Systempriset var i stort sett oförändrat på EUR 31,4. Sverige hade enhetliga priser för alla fyra elområden. Vecka 33 präglades av god vindkraftsproduktion och att ytterligare en reaktor gick i revision i slutet av veckan. Fortfarande finns det begränsningar i överföringskapaciteteten p g a underhållsarbete mellan de nordiska länderna vilket bidrar till prisskillnader.

De nordiska terminspriserna gick upp för de närmaste perioderna medan rörelsen för år 2015 var mindre.

Revision pågår i fyra svenska reaktorer vilket ger en tillgänglig kapacitet på 61 procent. För Norden är motsvarande tillgänglighet 65 procent. Närmast att återstarta är R3 den 16 september. Fyllnadsgraden i de svenska magasinen steg svagt till 74 procent under vecka 32 efter en vecka med relativt låg tillrinning.

Under vecka 32 producerades 2,2 TWh el och användningen var 2,1 TWh vilket resulterade i 172 GWh nettoexport från Sverige. Hittills i år är nettoexporten 11,8 TWh. Vindkraftens veckoproduktion vecka 32 blev lägre än vecka 31 med 116 GWh och har hittills i år producerat mer än 6 TWh. Det innebär att 6 TWh passerades 9 veckor tidigare än under år 2013.

Källa: Energimarknadsinspektionen