Logo

Läget på elmarknaden - vecka 36

Stigande elpriser, låg tillgång till kärnkraft och låga vattennivåer präglade vecka 35.

Sommaren drog en sista suck under vecka 35 med något stigande temperaturer mot föregående vecka. Trots detta steg användningen av el med fyra procent vilket drev upp priserna i alla svenska elområden med drygt sex procent.

Även terminspriserna på månads-, kvartals- och årskontrakt steg. En förklaring till de stigande priserna är ett långvarigt hydrologiskt underskott till följd av den torra sommaren.

Fyra svenska kärnkraftsreaktorer är kvar i revision men vi börjar närma oss slutet av revisionssäsongen. Priset på kol och olja ökade marginellt och priset på gas steg relativt kraftigt under veckan med drygt 7 procent.

De fyra svenska elområdena hade under veckan i stort sett samma pris.

Källa: Energimarknadsinspektionen