Logo

Läget på elmarknaden vecka 37

Fortsatt varmt för årstiden och marginellt fallande elpriser rapporterar Energimarknadsinspektionen bland annat om i veckans Läget på elmarknaden.

Elpriserna i Sverige föll marginellt under veckan som gick, med ett genomsnittligt svenskt prisfall på 0,8 procent. Temperaturen var fortsatt över normal för årstiden även om temperaturerna var något lägre än under veckan innan. Den svenska produktionen var marginellt lägre än under föregående vecka men användningen var så gott som oförändrad.

Terminspriserna på månads- och kvartalskontrakt sjönk något under veckan bland annat efter prognoser om ökad nederbörd. Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 61 procent med fyra kärnkraftsreaktorer kvar i revision. Nästa reaktor att återstarta är F3 den 19 september.

Priset på kol, olja och gas minskade något under veckan som gick. Under vecka 36 nettoexporterade Sverige 96 GWh och hittills i år är den totala nettoexporten 12,3 TWh.

Källa: Energimarknadsinspektionen