Logo

Läget på elmarknaden - vecka 38

Elpriserna i Sverige steg under veckan med 5,6–6,5 procent. Inga prisskillnader mellan de svenska elområdena noterades och veckomedelpriset hamnade på 38,3 €/MWh.

Den svenska produktionen och användningen var något högre än under föregående vecka vilket tillsammans med lägre produktion från vindkraften bidrog till prisstegringen. Temperaturen var fortsatt över normal för årstiden även om temperaturerna var något lägre än under veckan innan.

Terminspriserna på kvartals-, och årskontrakt sjönk något under veckan bland annat efter prognoser om ökad nederbörd.

Priset på kol och olja minskade marginellt medan priset på gas ökade något under veckan som gick.

Under veckan har 2 reaktorer återstartat och tillgängligheten i Norden steg till 77 procent. Nästa reaktor att återstarta är R4 den 4 oktober, fem dagar tidigare än planerat.

Till och med vecka 37 har Sverige nettoexporterat 12,3 TWh. Vindkraften har under samma period producerat 7,1 TWh. Motsvarande siffror för 2013 var 7,7 nettoexport och 5,7 TWh vindkraft.

Källa: Energimarknadsinspektionen