Logo

Läget på elmarknaden - vecka 4

Fortsatt kallt med något högre priser – minskade skillnader i områdespriser för Sverige.

Vintervädret fortsätter prägla elmarknaden och prisnivån steg ytterligare dryga två euro på spotmarknaden Nord Pool. I Sverige jämnades priserna ut och slutade på 36,96 EUR/MWh för SE1 och SE2 medan SE3 och SE4 hade 37,03 EUR/MWh i veckomedelvärde. Finland och Baltikum hade fortsatt de högsta priserna delvis beroende på minskad import från Ryssland under höglasttimmarna morgon och kväll under vardagar.

Kärnkraftens tillgänglighet har ökat och magasinsläget är fortfarande något under median för årstiden. De globala bränslena rörde sig svagt neråt under veckan. EUs tillkännagivande av ett klimatmål på 40% reduktion av CO2-utsläppen till 2030 hade endast marginell påverkan uppåt på utsläppsrättspriserna. Sålunda små ändringar i terminspriserna på kraft – de närmaste kontrakten var lite volatila men stängde på fredagen nära måndagens nivå. Kontraktet för kalenderåret 2015 stod på motsvarande sätt stilla.

Elcertifikaten fortsatte sin uppgång och noteras under veckan till mellan 184 och 202 SEK/certifikat.