Logo

Läget på elmarknaden - vecka 41

Fortsatt blidväder, något blötare väderprognoser och ökat inflöde till nordiska vattenmagasinen satte press på spot-och terminsmarknaderna under veckan som gick.

ystempriset föll med 4,6 procent under veckan samtidigt som de svenska spotpriserna föll i intervallet 5-5,6 procent. Goda produktionsförutsättningar för vindkraften medförde emellertid att danska budområdet DK1 (-21,7%) uppvisade störst procentuell prisförändring i förållande till veckan innan.

Under veckan föll novemberkontrakt med 1,3 procent samtidigt kvartalkontraktet för Q1 2015 föll med 1,7 procent. De pressade priserna på kol, gas och utsläppsrätter fortsätter att prägla prisutvecklingen på terminsmarknaden, även om prognoser om ökad nederbörd och högre tillrinning spelar en viktig roll för mer närliggande kontraktstyper.

Under veckan meddelades att underhållsarbetet på Ringhals 2 drar ut på tiden och att återstart nu planeras till 9 december istället för 18 oktober som tidigare avviserats.

Till och med vecka 40 har Sverige nettoexporterat 12,6 TWh varav 123 GWh under sista veckan.

Källa: Energimarknadsinspektionen