Logo

Läget på elmarknaden - vecka 43

Gynnsamt väder sänkte spotpriserna. Vecka 43 präglades av blött och varmt väder. Den genomsnittliga temperaturen ligger över det normala samtidigt som prognoser om ökad tillrinning i magasinen duggade tätt. Magasinsfyllnadsgraden är dock fortfarande under det normala för årstiden.

Det nordiska systempriset under veckan sjönk på grund av detta med 14 procent och priserna i de svenska elområdena föll med hela 19 procent.

Även andra faktorer bidrog till att sänka priserna, bland annat är tillgängligheten i kärnkraften relativt god och priserna på fossila kraftkällor är fortsatt låga.

Mot bakgrund av detta sjönk även priserna på de finansiella kontrakten, på både långa och korta kontrakt.

De svenska elområdena utgjorde under veckan ett gemensamt elprisområde.

De energipolitiska målen som beslutades av Europeiska rådet förra veckan verkar inte ha haft något större påverkan på prisbildningen. Dessutom ska de godkännas av EU-parlamentet innan de träder i kraft.

Källa: Energimarknadsinspektionen