Logo

Läget på elmarknaden - vecka 44

Milt väder och mycket vind gav låga spotpriser under förra veckan.

Spotpriserna på el sjönk under vecka 44 med knappt 11 procent för samtliga svenska elområden. Detta beroende på mycket låga elpriser i början av veckan som var en följd av milt väder och mycket vind. Priset var så lågt som 0,6 €/MW under en timme natten till måndagen.

Priserna på teminskontrakten fortsatte sjunka under veckan jämfört med veckogenomsnittet föregående vecka. Detta mycket beroende på signaler om mer nederbörd än normalt för årstiden.

Tillrinningen har varit god under veckan och magasinfyllnadsgraden ökat till 70,2 procent, men ligger fortfarande under det normala för årstiden.

Temperaturen har varit över det normala under veckan vilket resulterade i minskad elanvändning.

Till och med vecka 43 har Sverige nettoexporterat 13,4 TWh varav 297 GWh under sista veckan. Vindkraftens veckoproduktion var den högsta någonsin i Sverige, 383 GWh, och har nu passerat 8,6 TWh i total produktion hittills i år.

Källa: Energimarknadsinspektionen