Logo

Läget på elmarknaden - vecka 44

Spotpriserna för de svenska elområdena är under vecka 44 i stort sett oförändrade i jämförelse med föregående vecka.

Spotpriserna för de svenska elområdena är under vecka 44 i stort sett oförändrade i jämförelse med föregående vecka, med veckomedelpriser i intervallet 27-32 EUR/MWh. Systempriserna i Tyskland och Frankrike har däremot mot slutet av veckan stigit kraftigt, till över 60 EUR/MWh. De svenska spotpriserna har stigit under den senare halvan av oktober, men medelpriset för oktober månad 2015 är cirka 30 procent lägre än för samma månad föregående år. Kontrakten på den finansiella marknaden för Norden rörde sig svagt uppåt.

Magasinfyllnadsgraden är fortsatt högre än normalt och ligger på 87-88 procent både för Sverige och Norden under vecka 43. Tillrinningen var normal för årstiden.

Under vecka 43 var nettoexporten 0,56 TWh från Sverige och hittills har 19,7 TWh nettoexporterats under 2015. Detta kan jämföras med 19,6 TWh för år 2012 som är den hittills största nettoexporten på årsbasis.

Källa: Energimarknadsinspektionen