Logo

Läget på elmarknaden - vecka 45

Efter de senaste veckornas kraftiga prisfall för spotpriset på el stabiliserades priset på en något högre nivå jämfört med förra veckan.

Sammantaget ökade priserna i de svenska elområdena med 13-15 procent. Priserna varierade mellan hela 2 och 65 EUR/MWh för den billigaste respektive dyraste timmen i SE4.

De något högre priserna beror sannolikt på att temperaturen som legat över det normala under en längre period börjat sjunka mot normala nivåer.

Priset har de senaste veckorna dragits ner av kraftig tillrinning och prognoser om mer nederbörd. Förra veckan bröts den trenden och tillrinningen ser inte ut att bli lika kraftig framöver. Detta ledde till att priserna på finansiella kontrakt steg något för månads-, kvartals- och årskontrakten.

Tillgängligheten i kärnkraften är fortsatt relativt god och trenden med sjunkande priser på fossila bränslen fortsätter.

Källa: Energimarknadsinspektionen