Logo

Läget på elmarknaden - vecka 46

Under veckan som gick steg spotpriset på el för de svenska elområden med 6-8 procent och veckomedelpriset hamnade på 30,2 €/MWh. Inga prisområdesskillnader noterades i Sverige.

Högsta timpriset i Sverige under veckan blev 35,5 €/MWh medan det lägsta blev 23,1 €/MWh. Högst timpris i Norden noterades i Finland under torsdagen mellan klockan 17-18 då priset blev 80 €/MWh.

I början av veckan steg terminspriserna då väderprognoserna indikerade torrare och kallare väder. Även stigande CO2- och kolpriser var en bidragande orsak. Under senare delen av veckan tonades prognoserna om kall och torrt väder ner och priserna föll tillbaka. Som veckogenomsnitt steg månads- och årskontrakten marginellt medan priset för nästa kvartal var oförändrat.

Under vecka 45 nettoexporterades 0,3 TWh från Sverige och hittills under året är exporten 14,1 TWh. Under 2014 har alla veckor utom en resulterat i en nettoexport.

Tillrinningen vecka 45 har minskat något jämfört med föregående vecka. Magasinfyllnaden i de svenska vattenmagasinen ligger på 71,6%, vilket är 11 procentenheter under medianvärdet. I ett nordiskt perspektiv ligger fyllnadsgraden på nästan 80 procent och endast 3 procentenheter under median.

Källa: Energimarknadsinspektionen