Logo

Läget på elmarknaden - vecka 47

Fortsatt stigande spotpriser på el och åter prisområdesskillnader i Sverige.

Under veckan som gick steg systempriset på spot med närmare 9 procent till 32,41 EUR/MWh. För de svenska elområdena var ökningen cirka 7 procent för SE1 och SE2 medan veckomedelpriset steg ungefär 10 procent för SE3 och SE4. Temperaturfallet var en bidragande orsak även om det fortfarande är över normal temperatur för årstiden.

Det högsta timpriset i Sverige blev 55 €/MWh under veckan, medan det lägsta blev 25 EUR/MWh. Högst timpris i Norden noterades i Finland under måndagen mellan klockan 15-18 då priset blev 74 EUR/MWh.

I början av veckan steg terminspriserna då väderprognoserna indikerade torrare och kallare väder. Under resten av veckan höll sig priserna i stort sett kvar på den nivån. Som veckogenomsnitt steg kontrakten för nästa månad, kvartal och år därmed med 2-3 procent.

Elcertifikatpriserna rörde sig nedåt under veckan. Spotpriserna var i slutet av veckan de lägsta sedan juni i år. Fortsatta etableringar av ny vindkraft och hög produktion ligger bakom.

Återstarten av Ringhals 2 har flyttats fram till den 22 december. Orsaken uppges vara utökade underhållsarbeten på reaktorn.

Källa: Energimarknadsinspektionen